Singer Grimes apologizes after Coachella debacle

Gaza: Hamas apologizes to Gazans

TV soaps: Britta apologizes in “Unter uns”