GDPR: 17 million euros fine for Meta

GDPR: Meta fined 17 million euros